Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Generálny predseda: Mária Bieliková     
Programoví (spolu)predsedovia:      Michal Kompan     
Pavol Návrat
 
Členovia: Michal Barla
Vanda Benešová
Anna Bou Ezzeddine
Ladislav Hudec
Daniela Chudá
Katarína Jelemenská
Peter Kapec
Ivan Kotuliak
Alena Kovárová
Tomáš Kramár
Peter Lacko
Ján Lang
Marián Lekavý
Mária Lucká
Dominik Macko
Peter Pištek
Ivan Polášek
Viera Rozinajová
Petr Šaloun
Jakub Šimko
Marián Šimko
Peter Trúchly
Jozef Tvarožek
Valentino Vranić
 

Sprievodné podujatia:

IIT.SRC Junior Katarína Mršková (garant: Jakub Šimko)
Girl´s Day Petra Kotuliaková (garant: Petra Kotuliaková)
RoboCup Ivan Kapustík (garant: Ivan Kapustík)
Výstava fotografií Ján Lang (garant: Ján Lang)
súťaž v programovaní Márius Šajgalík (garant: Márius Šajgalík)
 
Organizačný predseda: Zuzana Marušincová
Členovia: Michal Kompan
Zuzana Macková
Katarína Mršková
Ľubica Palatinusová
Viera Rozinajová
Branislav Steinmüller
Roman Stovíček
 

 

Kontaktné údaje

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4

+421 2 210 22 204
+421 2 654 20 587
info@fiit.stuba.sk

Všetky kontakty Napíšte nám
Maps - Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Prípravu zborníka konferencie na tlač zabezpečujú:     Mária Bieliková
Michal Kompan
Katarína Mršková