Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Archív aktualít

 • 18.05.2017
  • Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa
   odborného asistenta so zameraním na Anglický jazyk v študijnom odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry, 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo a inom príbuznom študijnom odbore na FIIT STU.
   Uzávierka prihlášok je 9. júna 2017.  
 • 03.05.2017
  • Výberové konanie na obsadenie funkčných miest
   docentov viazaných na študijné odbory 9.2.5. Softvérové inžinierstvo a 9.2.6. Informačné systémy na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU.
   Uzávierka prihlášok je 26. mája 2017.  
 • 04.04.2017
  • Už si si podal/a prihlášku na inžinierske štúdium?
   Na čo čakáš? 3. apríla 2017 bola spustená elektronická prihláška. Termín odoslania prihlášky je 31. máj 2017,
   máš ešte  .  
 • 19.12.2016
  • IT SPY 2016 má už víťazov
   Martin Tamajka svojou diplomovou prácou: Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach získal 3. miesto v v elitnej IT súťaži o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií.  
 • 17.10.2016
  • TP Cup 2017
   7. - 8. júna 2017 v Aule Magne (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave - 9. ročník súťaže v tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu Tímový projekt.
   27. októbra 2017 o 15.00 hod. je uzávierka prihlášok.