Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Ing. Peter Trúchly, PhD. (1.04 a 1.05)
Ing. Peter Trúchly, PhD. (1.19 a 1.20)
Webová stránka: http://www.cisco.fiit.stuba.sk/
Charakteristika: Viacúčelové výskumné a pedagogické laboratórium je určené na výučbu predmetov z oblasti počítačových sietí pre všetky tri stupne študijných programov Počítačové systémy a siete študijného odboru počítačové inžinierstvo. Súčasne v ňom pôsobí Cisco Networking Academy Program. Pomocou tohto programu študenti získajú potrebné vedomosti a praktické zručnosti pre zloženie skúšky Certified Networking Associate. Tento certifikát je medzinárodne akceptovaný.
Laboratórá využívame aj ako ITC (Instructor training centre) pre výuku inštruktorov Cisco sieťovej akadémie. Vo vzdelávacích programoch tejto akadémie sa ponúka komplexná paleta kurzov, začínajúc základnými a končiac modernými sieťovými technológiami.
Laboratórium je vybavené modernou výpočtovou technikou s pripojením na internet a ďalšími potrebnými komponentmi na praktickú výučbu problematiky počítačových sietí - zariadeniami na prepájanie sietí, ako prepínačmi a smerovačmi. Pre výučbu a testovanie bezdrôtovej komunikácie sú k dispozícii bezdrôtové prístupové body, ako aj bezdrôtové sieťové karty. Všetky tieto zariadenia sú pôvodom najmä od firmy Cisco.
Miestnosť: 1.04, 1.05, 1.19, 1.20
Fotografie