Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Národná akreditácia

 • Všetky študijné programy fakulty sú akreditované Ministerstvom školstva SR, preto fakulta môže udeľovať príslušné akademické tituly.

 

Medzinárodná akreditácia

 • Všetky naše bakalárske aj inžinierske programy sú akreditované najväčšou svetovou inžinierskou organizáciou IET.
 • Sme jedinou fakultou v Česku a na Slovensku, ktorá túto akreditáciu získala. V rámci V4 je už len jedna ďalšia, ktorej sa ju podarilo získať.
 • Fakulta sa zaväzuje plniť štandardy vo výučbe (spôsob učenia, tvorby a vyhodnocovania zadaní a testov, podchytenie najlepších aj najslabších študentov, neustále identifikovať nedostatky a odstraňovať ich podľa medzinárodných trendov), ako popredné britské univerzity, ktoré majú tiež túto akreditáciu (Imperial College, University of Oxford, Cambridge University, University of London).
 • Každý študent spĺňajúci podmienky, získa zodpovedajúci certifikát a môže získať medzinárodný profesijný titul CEng.

 

ECTS label

 • Certifikát, ktorý hovorí o kompatibilite nášho kreditového systému štúdia s inými európskymi univerzitami. Certifikát má vplyv na jednoduchšie uznávanie mobilít (štúdia v zahraničí).
 • ECTS label

 

DS label

 • Certifikát, vďaka ktorému máte garantované, že váš diplom bude spĺňať všetky podmienky pre medzinárodné uznanie.
 • DS label

 

GRIFO

 • Sme členmi združenia fakúlt so zameraním na oblasť informatiky a komunikačných technológií vysokých škôl v Česku a na Slovensku.

 

Informatics Europe

 • Ako jedna spomedzi dvoch slovenských fakúlt, sme súčasťou tohto európskeho združenia, ktoré zastrešuje viac ako 120 univerzít. Jedným z cieľov je neustále zlepšovať kvalitu výskumu a výučby v oblasti IT.
 • Informatics Europe

 

Cisco Networking Academy

 • Sme participantom v tomto najväčšom a najkomplexnejšom sieťovom akademickom programe na svete.
 • Môžete získavať medzinárodne uznávané sieťové certifikáty od spoločnosti Cisco.
 • Tí najšikovnejší sa môžu zapojiť aj ako inštruktori v tejto akadémii a získať inštruktorské certifikáty.
 • CNA FIIT STU v Bratislave