Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

do vyšších ročníkov pre akademický rok 2022/23 sa spúšťa vo štvrtok 28. júla 2022 o 10.00 hod.

UPOZORNENIE:

E-zápis nie je možný pre zápis do prvých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia (ide o zmenu stupňa štúdia a takýto e-zápis AIS neumožňuje).

Pred elektronickým zápisom majú študenti poslednú možnosť skontrolovať si predmety, ktoré budú študovať nasledujúci akademicky rok. Za zapísané predmety a následne za správnosť splnenia študijného plánu si zodpovedá KAŽDÝ ŠTUDENT SÁM (pozor na počet kreditov a splnenie všetkých potrebných skupín – sledujte portál študenta – kontrola študijného plánu).

Odporúčame, ak má študent všetko v poriadku, aby sa zapísal hneď ako bude môcť (netreba si nič overovať na študijnom oddelení).

V prípade, že študent potrebuje urobiť ešte nejaké zmeny v predmetoch, je potrebné, aby mailom kontaktoval svoju študijnú referentku (vzhľadom na to, že je dovolenkové obdobie, je potrebné byť trpezlivý, ak nedostanete hneď odpoveď).

V niektorých špeciálnych prípadoch AIS nepovolí študentovi e-zápis. V takomto prípade je tiež potrebné mailom skontaktovať svoju študijnú referentku, ktorá študenta zapíše.

Kontakty na študijné referentky:

  • bakalárske štúdium: eva.zmitko[at]stuba.sk
  • inžinierske štúdium: katarina.dunajska[at]stuba.sk


Pozrite si pokyny na stránke: www.fiit.stuba.sk/studium/e-zapis, prípadne si môžete vytlačiť návod (aktualizovaný 2. 8. 2022).

Ďalšie informácie k zápisom nájdete na stránke: www.fiit.stuba.sk/studium/zapisy.