Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Zabezpečenie výučby od pondelka 4. októbra 2021

 

Variant A

Zelený stupeň - MONITORING

 • Všetci študenti doktorandského, inžinierskeho a bakalárskeho štúdia budú mať prezenčnú formu výučby.

 

Variant B

Oranžový stupeň – STUPEŇ OSTRAŽITOSTI

 1. Prezenčne:
  • Všetci študenti doktorandského a inžinierskeho štúdia.
 2. Kombinovane:
  • Študenti posledných ročníkov bakalárskeho štúdia (t. j. 3. ročník v trojročnom štúdiu a 4. ročník vo štvorročnom štúdiu) majú prezenčnou formou predmet BP1.
 3. Online:
  • Ostatné ročníky bakalárskeho štúdia neuvedené v písm. a) a písm. b) variantu B.

 

Variant C

Červený a vyšší stupeň – I. STUPEŇ VAROVANIA a vyššie

Platí aj v prípade lockdownu.

 1. Prezenčne:
  • Všetci študenti doktorandského štúdia.
 2. Kombinovane:
  • Všetci študenti inžinierskeho štúdia a študenti posledných ročníkov bakalárskeho štúdia (t. j. 3. ročník v trojročnom štúdiu a 4. ročník vo štvorročnom štúdiu) majú prezenčnou formou predmety BP1, DP1, DP2 a TP1.
 3. Online:
  • Študenti neuvedení v písm. a) a písm. b) variantu C.

 

V ojedinelých prípadoch môže dekan fakulty na základe písomnej žiadosti doktoranda, so súhlasom riaditeľa ústavu, umožniť online vzdelávanie v doktorandskom stupni štúdia na vopred určené obdobie, najdlhšie však na dobu jedného semestra. Žiadosť je možné podať aj opakovane.

Variant výučby sa prepína v závislosti od oficiálne zverejnených údajoch prostredníctvom stránky https://automat.gov.sk/bratislava.