Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

2016

2. - 3.   6. 2016:   TP Cup 2016 
2. 3. 2016  semifinále
3. 3. 2016  finále
1.   5. 2016:   Jarná turistika 
28.   4. 2016:   IIT.SRC 2016
Registrácia >   Otvorenie a pozvaná prednáška >   Posterová prezentácia >   Prezentácia TP Cup 2016 >   Vyhodnotenie konferencie >
Sprievodné podujatia:
- Game of Codes 2016 
- NAG 2016 - školské kolo 
- RoboCup 
- Girl´s Day 2016 na FIIT 
- FIITAPIXEL - výstava fotiek
26.   4. 2016:   Stretnutie dekanky so študentmi 
22. - 23.   4. 2016:   ProFIIT 2016 - finále súťaže 
18. - 19.   3. 2016:   Junior Internet 2016 
13.   3. 2016:   Django Girls na FIIT 
11. - 13.   3. 2016:   PyCon 2016 na FIIT 
8.   3. 2016:   Prezentácia Hyperloopu na FIIT 
3.   3. 2016:   Inaugurácia dekanky 
3.   3. 2016:   Zasadnutie VR FIIT a ocenenie prof. Pavla Horvátha 

2015

2014

4. 3. 2014:   FIITkovica 
4. 3. 2014:   Návšteva zo Saudskej Arábie 
21. 2. 2014:   Obhajoba dizertačnej práce - Dušan Zeleník 
20. 2. 2014:   Digipoint - IT vzdelávanie na Slovensku 
20. 2. 2014:   Digipoint - Kam na vysokú? 
13. 2. 2014:   Návšteva stredoškolských učiteľov 
12. 2. 2014:   Show It konferencia 
29. 1. 2014:   Girl's day 
21. 1. 2014:   Návšteva z Varaždínskej župy 

2013

17. 12. 2013:   Mikuláš na FIIT STU 
13. 12. 2013:   Deň otvorených dverí FIIT 
19. 11. 2013:   10. výročie FIIT STU v Bratislave 
18. - 19. 11. 2013:   ACM ICPC 2013 - Lokálne kolo na STU 
8. 10. 2013:   Otvorenie DIGIPOINTu 
3.   9. 2013:   Letná univerzita pre stredoškolákov na FIIT 
27.   8. 2013:   Zápis študentov do inžinierskeho štúdia akad. roka 2013/14 
19.   7. 2013:   Promócie absolventov bakalárskeho štúdia 2012/13 
18.   7. 2013:   Promócie absolventov inžinierskeho štúdia 2012/13 
27.   6. 2013:   Spoločný seminár doktorandov FIIT STU 
19.   6. 2013:   Advanced FPGA Design Seminar 
8.   6. 2013:   Dekanský guláš 
3.   6. 2013:   NAG 2013 - Odovzdávanie cien 
28.   5. 2013:   Zaži deň vysokoškoláka 2 
27.   5. 2013:   Aj ty s Google 
20.   5. 2013:   Zaži deň vysokoškoláka 
30.   4. 2013:   Aj ty v IT - Informatický salónik 
23.   4. 2013:   IIT.SRC 2013 
18.   4. 2013:   Notebook Expo 2013 
10.   4. 2013:   Night of Chances 
23.   3. 2013:   Prvé jarné kilometre 
21.   3. 2013:   Cloud Camp 2013 
19.   3. 2013:   Zasadnutie vedeckej rady 
15.   2. 2013:   Žiaci SPŠ v Nitre v novej budove FIIT 
12.   2. 2013:   Snežná Googlovica 
25. - 26.   1. 2013:   Sťahovanie do novej budovy FIIT 

2012

19. - 20. 11. 2012:   GRIFO2012
14. 11. 2012:   Oceňovanie najlepších študentov FIIT dekanom 
26. - 27. 10. 2012:   Programátorská súťaž ACM ICPC 2012 
9. - 11. 10. 2012:   Akadémia & Vapac 2012 
3. 10. 2012:   Oktoberfest 2012 
28.   9. 2012:   Noc výskumníkov 
20.   9. 2012:   Promócie absolventov bakalárskeho štúdia 2011/12 
19.   9. 2012:   Wireless and Mobile Networking Conference 
3. -   5.   9. 2012:   Letná univerzita stredoškolákov 
10.   7. 2012:   Promócie absolventov inžinierskeho štúdia 2011/12 
26.   6. 2012:   Douglas Dean Osheroff (nositeľ Nobelovej ceny za fyziku): Pokroky vo vede: ako na to? 
25.   6. 2012:   Otvorenie novej budovy FIIT 
14. - 15.   6. 2012:   TP Cup 2012 
14. 6. 2012:  semifinále 
15. 6. 2012:  finále 
13.   6. 2012:   Promócie absolventov doktorandského štúdia 2011/12 
25.   5. 2012:   Robo Cup 2012 
15.   5. 2012:   Inaugurácia dekana 
25.   4. 2012:   IIT.SRC 2012
- Otvorenie konferencie a pozvaná prednáška prof. Keitha G. Jefferyho 
- Posterová prezentácia 
- Vyhodnotenie konferencie 
24. - 25.   4. 2012:   ProFIIT 2012 - finále súťaže 
6.   3. 2012:   Inauguračná prednáška doc. Gabriela Juhása 
27. 2. -   1.   3. 2012:   Týždeň spolupráce s praxou 
27. 2. 2012:  HP thinks ahead - Kam smeruje HP 
27. 2. 2012:  Inovácie v Tatra banke 
28. 2. 2012:  Buď v obraze so Soitronom 
28. 2. 2012:  NFC - alebo mobilné platby bez čipu 
29. 2. 2012:  Štart kariéry v IT správnym smerom 
29. 2. 2012:  Nové technológie na platformách spoločnosti Microsoft 
1. 3. 2012:  Cutting Edge Technologies at Morgan Stanley 
1. 3. 2012:  Trendy v telekomunikačných systémoch 

2011

16. 12. 2011:   Deň otvorených dverí FIIT 2011 
15. 12. 2011:   FIITAPIXEL ocenenie víťazov 3. ročníka 1. kola súťaže 
06. 12. 2011:   Mikuláš na FIITke 
1. 12. 2011:   Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2010/11 - oceňovanie 
1. 12. 2011:   Slávnostné ustanovenie doc. Pavla Čičáka do funkcie nového dekana FIIT 
23.   9. 2011:   FIIT na Noci výskumníkov 2011 
5. -   9.   9. 2011:   Letná univerzita pre stredoškolákov 2011 na FIITke 
13.   9. 2011:   Promócie absolventov doktorandského štúdia FIIT 
13. - 14.   6. 2011:   TP Cup 2011 
4.   5. 2011:   IIT.SRC 2011
- Otvorenie konferencie a pozvaná prednáška 
- Posterové prezentáciea 
- Sprievodné podujatia 
- Odborné prednášky 
- Vyhodnotenie konferencie 
18. - 19.   3. 2011:   ProFIIT 2011 - finále súťaže v programovaní pre stredoškolákov 
28. 2. -   4.   3. 2011:   Týžden spoluprace s praxou
28. 2. 2011:  HP sprievodca: Potulky zákutiami IT infraštruktúry a služieb 
1. 3. 2011:  Forum Oraculum - corpus scriptorum pre úspešných informatikov 
2. 3. 2011:  Čo by sa stalo, keby sa svet hýbal rýchlosťou myšlienok? 
2. 3. 2011:  To najnovšie z vývoja na platforme Microsoft 
3. 3. 2011:  Cisco Day 
4. 3. 2011:  Vývoj IS 

2010

17. 12. 2010:   Deň otvorených dverí FIIT 2010 
22. - 23. 10. 2010:   ACM ICPC 2010 
12. 10. 2010:   Októberfest 2010 
5. -   7. 10. 2010:   Akadémia & Vapac 2010 
30.   9. 2010:   Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU 
29.   9. 2010:   Voľby do študentskej časti AS FIIT STU, AS STU a RVŠ 
24.   9. 2010:   Noc výskumníkov 2010 
6. -   8.   9. 2010:   Letná univerzita pre stredoškolákov 2010 
30. - 31.   8. 2010:   Zápisy na štúdium v akad. roku 2010/11  
7.   7. 2010:   CISCO NetRiders Challenge - súťaž pre budúcich sieťových špecialistov 
7.   7. 2010:   Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 
1.   7. 2010:   Zhromaždenie akademickej obce 
14. - 22.   6. 2010:   Štátne skúšky inžinierskeho štúdia v akad. roku 2009/10 
10. - 11.   6. 2010:   TP Cup 2010 
3.   6. 2010:   Predĺženie akreditácie IET 
21.   5. 2010:   RoboCup 2010 
21.   5. 2010:   Obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Vojteka 
10.   5. 2010:   Podpredseda vlády a minister školstva SR na FIITke 
3.   5. 2010:   Imagine Cup 2010 - slovenské kolo 
21.   4. 2010:   IIT.SRC 2010 
21.   4. 2010:   prof. Bebo White - pozvaný hosť IIT.SRC 2010 
21.   4. 2010:   FIITAPIXEL - vyhodnotenie 1. ročníka súťaže 
17. - 18.   3. 2010:   ProFIIT 2010 - finále súťaže 
4.   3. 2010:   NAG 2010 (Network Academy Games) - národné kolo 
1. - 3.   3. 2010:   Týždeň spolupráce s praxou 
11.   2. 2010:   Promócie absolventov inžinierskeho štúdia  
10.   2. 2010:   NAG 2010 (Network Academy Games) - školské kolo 

2009

26. 11. 2009:   NetLab project midterm review 
8.   7. 2009:   FIIT STU hodnotila grant spoločnosti HP Slovakia 
6. 10. 2009:   Akadémia & Vapac 2009 
5. 10. 2009:   Návšteva žiakov Združenej školy v Polianeci z Poľska 
16.   6. 2009:   Abdul Waheed Khan navštívil STU 
29.   5. 2009:   RoboCup 2009 
28.   4. 2009:   Udelenie titulu dr.h.c. prof. P. Brusilovskemu 
27. - 28.   3. 2009:   ProFIIT 2009 

2006

14. 11. 2006:   Stretnutie so študentmi pri príležitosti 17. novembra
27. 10. 2006:   Lokálne kolo ACM súťaže na STU v rámci CTU Open Contest
26. - 27. 10. 2006:   Stretnutie informatických pracovísk univerzít s technickou orientáciou SR a ČR
11. 10. 2006:   Akadémia vzdelávania 
20.   9. 2006:   Oceňovanie najlepších absolventov bakalárskeho štúdia
20.   9. 2006:   Promócie absolventov bakalárskeho štúdia
20.   9. 2006:   Imatrikulácia
19.   9. 2006:   Úvod do štúdia
4.   7. 2006:   Promócie absolvenov inžinierskeho štúdia
29.   6. 2006:   Zápis prvákov na bakalárske štúdium
9.   6. 2006:   Zhromaždenie Akademickej obce FIIT STU
9.   6. 2006:   Stretnutie FIIT po ukončení ak. roka 2005/06
26.   4. 2006:   IIT.SRC 2006 - Študentská vedecká konferencia - informatika a informačné technológie:
prezentácie, vyhodnotenie, rôzne
11.   4. 2006:   Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium
10. - 11.   3. 2006:   Finále ProFIIT 2006: účastníci súťaže, po súťaži, rôzne
15.   2. 2006:   Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
7.   2. 2006:   Deň otvorených dverí Fakulty informatiky a informačných technológií
18.   1. 2006:   Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia

2005

14. 12. 2005:   Odovzdávanie diplomov zo súťaže ACM ICPC 
6. 12. 2005:   Mikulášske posedenie
25. 10. 2005:   Akadémia vzdelávania 
15. 10. 2005:   ACM International Collegiate Programming Contest
21.   9. 2005:   Promócie absolventov bakalárskeho štúdia
21.   9. 2005:   Imatrikulácia
13.   7. 2005:   Zápis prvákov na bakalárske štúdium
30.   6. 2005:   Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
24.   6. 2005:   Stretnutie FIIT po ukončení ak. roka 2004/05
15.   6. 2005:   Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium
26.   5. 2005:   Zhromaždenie Akademickej obce FIIT STU
26.   5. 2005:   RoboCup 2005 - turnaj STU v simulovanom robotickom futbale
27.   4. 2005:   IIT.SRC 2005 - Študentská vedecká konferencia - informatika a informačné technológie
17. - 18.   3. 2005:   Finále ProFIIT 2005: účastníci súťaže, po súťaži, rôzne
10.   2. 2005:   Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
2.   2. 2005:   Deň otvorených dverí Fakulty informatiky a informačných technológií

2004

6. 12. 2004:   Mikulášske posedenie
6. 11. 2004:   ACM International Collegiate Programming Contest
16.   9. 2004:   Promócie absolventov bakalárskeho štúdia
14.   9. 2004:   Imatrikulácia
7.   7. 2004:   Zápis prvákov na bakalárske štúdium 
25.   6. 2004:   Stretnutie FIIT po ukončení ak. roka 2003/04 
23.   6. 2004:   Promócie absolventov inžinierskeho štúdia
7.   6. 2004:   Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium 
26. - 27.   3. 2004:   Finále ProFIIT 2004: účastníci súťaže, po súťaži, rôzne
18.   3. 2004:   Doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu FIIT STU
10.   2. 2004:   Inaugurácia dekana Fakulty informatiky a informačných technológií

2003

7. 11. 2003:   Finále ACM Student 2003
30.   9. 2003:   Zriadenie Fakulty informatiky a informačných technológií
27.   6. 2003:   Stretnutie KIVT po ukončení ak. roka 2002/03 a po schválení zriadenia FIIT v Akademickom senáte STU