Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky

Ústav aplikovanej informatiky (UAPI) sa venuje oblasti aplikovanej informatiky.

Vedecké a odborné aktivity ústavu sa sústreďujú hlavne do špecifických oblastí výpočtovej inteligencie, počítačovej grafiky a počítačového videnia, paralelného a mobilného počítania a do počítačovej, sieťovej a internetovej bezpečnosti.

Vo výpočtovej inteligencii sa naši odborníci špecializujú na využívanie heuristík v evolučnej optimalizácii, v strojovom učení a v učení neurónových sietí, ktoré sú väčšinou používané pri modelovaní a simulácii v umelom živote, v sociálnych systémoch a v kognitívnych vedách.

Činnosti súvisiace s mobilným počítaním a s vývojom mobilných aplikácií sa sústreďujú na výskum nových metód a prístupov k návrhu, vývoji a implementácii mobilných výpočtových aplikácií v rôznych aplikačných doménach, významne najviac vo verejnej doprave.

V oblasti počítačovej grafiky a počítačového videnia výskum a vývoj zahŕňa aplikácie počítačového videnia (detekcia objektov, rozpoznávanie objektov), počítačovú grafiku, vizualizáciu dát a nové metódy interakcie človek-počítač (obohatená realita).

Aktivity súvisiace s bezpečnosťou pokrývajú metódy analýzy a modelovania bezpečnosti sieťových protokolov, vývoj postupov (založených na certifikátoch) na riadenie prístupu k zdrojom mobilných ad-hoc sietí a postupy na hodnotenie úrovne bezpečnosti počítačových systémov, ktoré sú založené na vhodných a objektívnych bezpečnostných metrikách.