Prejsť na obsah
Habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesora

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

3. 5. 2005 o 9:30

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 424 inauguračná prednáška

doc. Ing. Márie Bielikovej, PhD.

na tému:    

Adaptívne webové hypermediálne systémy
(odbor Programové a informačné systémy)

 

Inauguračná komisia:

Predseda:

  • prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., FIIT STU v Bratislave

Členovia:

  • prof. Ing. Milan Krokavec, PhD., FEI TU v Košiciach
  • prof. RNDr. Milan Češka,PhD., FIT VUT Brno

 

Oponenti:

  • prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD., FIT VUT Brno
  • prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, PhD., MFF UK Praha
  • prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV ZČU Plzeň