Prejsť na obsah
Štúdium

Uzávierky pre zahraničné štipendiá, granty a projekty sú priebežne zverejňované na stránkach STU >>>


02. 01. 2013:   Uzávierky žiadostí o zahraničné štipendiá v 2013
sú priebežne zverejňované na webovej stránke STU.

07. 11. 2012:   Prospechové štipendium v akad. roku 2012/13
Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2012/13, aby v termíne od 7. novembra v úradných hodinách do 9. novembra 2012 do 14:00 oznámili na študijnom oddelení fakulty p. Ľ. Huskovej číslo bankového účtu, resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS, na ktorý im bude štipendium vyplatené.

10. 09. 2012:   Prospechové štipendiá v akad. roku 2012/13
Žiadosť o priznanie/prehodnotenie sociálneho štipendia - schválené v AS FIIT STU

24. 10. 2011:   Prospechové štipendiá v akad. roku 2011/12
Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2011/12 (za akad. rok. 2010/11), aby v termíne od 25. októbra do 2. novembra 2011 oznámili na študijnom oddelení fakulty p. Ľ. Huskovej (v úradných hodinách) číslo bankového účtu, resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS, na ktorý im bude štipendium vyplatené.

26. 10. 2010:   Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2010/11, aby v termíne od 2. do 5. novembra 2010 oznámili na študijnom oddelení fakulty p. Ľ. Huskovej (v úradných hodinách) číslo bankového účtu, resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS, na ktorý im bude štipendium vyplatené.

09. 10. 2010:   Ak máte záujem o sociálne štipendium, vyplnenú žiadosť odovzdajte na študijnom oddelení fakulty v úradných hodinách pani Ľ. Huskovej.

19. 10. 2009:   Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2009/10, aby si v termíne od 21. do 28. októbra 2009 prevzali od pani Ľ. Huskovej na študijnom oddelení fakulty v úradných hodinách písomné rozhodnutie dekana o priznaní štipendia a zároveň oznámili číslo bankového účtu (resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS), na ktorý im bude štipendium vyplatené.

13. 01. 2009:   Oznamujeme študentom, že termín výplaty sociálnych štipendií je z technických príčin presunutý na 3. januárový týždeň. Ďakujeme za porozumenie.

25. 11. 2008:   Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2008/09, aby si v termíne od 26. novembra do 4. decembra 2008 v úradných hodinách prevzali na študijnom oddelení fakulty písomné rozhodnutie dekana o priznaní štipendia a zároveň oznámili číslo bankového účtu (resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS), na ktorý im bude štipendium vyplatené.

25. 11. 2008:   Smernica dekana FIIT STU č. 4/2008: Podmienky priznania motivačných štipendií poskytnutých z účelovo pridelných prostriedkov štátneho rozpočtu
schválená 18. novembra 2008 v AS FIIT STU