Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Upozorňujeme študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia akad. roka 2013/14, že

Úvod do štúdia začína v pondelok 16. septembra 2013 o 9:00
v miestnostiach BC 300 a BC 150 v budove FEI STU v Bratislave na Ilkovičovej 3.

Podľa harmonogramu bude program prebiehať:
16. - 18. septembra 2013 v miestnostiach BC 300 a BC 150,
19. seeptembra 2013 v miestnostiach DE 300 a DE 150.

Pozrite si podrobný harmonogram .