Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
Kontaktná osoba: doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD. (michal.cernansky[at]stuba.sk)
Charakteristika: Hlavným zámerom laboratória je podpora pedagogického a výskumného procesu v oblasti mobilného počítania. Laboratórium podporuje výskumné a študentské projekty z oblastí, ktoré môžu byť významným spôsobom obohatené o metódy a prostriedky mobilného počítania, ako sú napríklad oblasti počítačového videnia, počítačovej grafiky, strojového učenia, obohatenej reality a pod. V súčastnosti hardvérové vybavenie laboratória pozostáva z viacerých mobilných zariadení na platformách iOS, Android Windows Phone a tiež Symbian. Zámerom je v blízkej dobe vybaviť laboratórium počítačmi umožňujúcimi praktickú výučbu tvorby natívnych aj webových mobilných aplikácií.
Miestnosť: 4.46
Projekty: Projekt iTransit (www.itransit.sk) - v spolupráci s DP Bratislava, riešenie umožňuje cestujúcim získať informácie o cestovných poriadkoch prostredníctvom mobilných zariadení. Víťazné riešenie v dvoch kategóricah zo štyroch na národnej súťaži AppsRulezz 2011 (http://apps.rulezz.sk/2011/index.php?rain=works/winners).
Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia, Nadácia Tatra banky – E-talent
Podpora procesu výučby paralelného a distribuovaného spracovania údajov, KEGA 244-022STU-4/2010
Využitie masívneho paralelizmu pre mobilné cestovné poriadky, Nadácia Tatra banky – E-talent
Viaceré ďalšie študentské projekty