Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Jazykové centrum ICV STU ponúka jazykové kurzy , ktoré začínajú 24. februára 2014 na FCHPT STU v Bratislave. Zápis do kurzov je možný od 17. februára 2014 počas celého semestra.