Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozrite si časový harmonogram štátnych skúšok inžinierskeho štúdia:

Pozor!!!!
Obhajujúci diplomanti si môžu prísť vyskúšať inštaláciu a predvedenie práce
9. 6. 2014 (pondelok) v čase od 14.00 do 16.00 hod.
v jednotlivých miestnostiach, kde budú obhajovať svoje práce.