Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Upozorňujeme študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia akad. roka 2014/15, že

Úvod do štúdia začína v utorok 16. septembra 2014 o 9.00 hod.
v miestnostiach -1.58 a -1.57 v budove FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Pozrite si podrobný harmonogram .