Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendijné pobyty a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov v zahraničí v akademickom roku 2015/16.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2015 do 16.00 hod.

Pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2015/16.

Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2015, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2015/16.