Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozrite si časový harmonogram štátnych skúšok inžinierskeho štúdia:

 

Pozor!!!! Obhajujúci diplomanti si môžu prísť vyskúšať inštaláciu a predvedenie práce
9. 6. 2015 (utorok) v čase od 13.00 do 15.00 hod.
v jednotlivých miestnostiach, kde budú obhajovať svoje práce.

Upozorňujeme študentov,
aby sa dostavili na štátnu skúšku hodinu pred začiatkom vlastnej prezentácie.

Netýka sa to študentov, ktorí idú ako prví v poradí.