Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Upozorňujeme študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia akad. roka 2015/16, že

Úvod do štúdia začína v stredu 16. septembra 2015 o 8.00 hod.
v miestnostiach -1.58 a -1.57 v budove FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Pozrite si podrobný harmonogram .