Prejsť na obsah
Cisco sieťová akadémia (CNA)

Výška poplatkov CCNA kurzov - 1. stupeň

1. semester - študenti predmetu PS1         35 €   (1 054,41 Sk)
1. semester 100 €   (3 012,60 Sk)
2. semester 115 €   (3 464,49 Sk)
3. semester 165 €   (4 970,79 Sk)
4. semester 185 €   (5 573,31 Sk)
Zrýchlený kurz* 300 €   (9 037,80 Sk)
Uvedená cena je konečná.

* Kurz je určený primárne pre absolventov predmetov Počítačové siete I a Počítačové siete II (FIIT STU), respektíve Počítačové a komunikačné siete II a Počítačové a komunikačné siete III (FIIT STU).

 

Výška poplatkov CCNP kurzov - 2. stupeň

5. semester 425 €   (12 803,55 Sk)
6. semester 425 €   (12 803,55 Sk)
7. semester 425 €   (12 803,55 Sk)
8. semester 425 €   (12 803,55 Sk)
Uvedená cena je konečná.

 

Výška poplatkov kurzu IP Telephony

185 €   (5 573,31 Sk)
Uvedená cena je konečná.

 

Výška poplatkov kurzu Fundamentals of Wireless LANs

132,77 €   (4 000 Sk)
Uvedená cena je konečná.

 

Spôsob úhrady poplatku

Platbu Akademického programu realizujte na účet:

Adresát: Sieťová akadémia
FIIT STU v Bratislave
Ilkovičova 3
842 16 Bratislava 4
Číslo účtu: 7000244074
Kód banky: 8180
Konštantný symbol:   0308
Variabilný symbol: stanoví inštruktor pri zaradení do triedy
Špecifický symbol: vaše referenčné číslo uvedené v e-maile s potvrdením registrácie
Do poznámky pre prijímateľa bezpodmienečne zadajte vaše priezvisko a názov triedy.
Príklad: Novák - 2S-IG-04

Na úvodnom stretnutí je nevyhnutné doložiť:

  1. Kópiu dokladu o úhrade (potvrdenie z banky, poštová poukážka, printscreen online prevodu),
  2. doklad o dennom štúdiu alebo o zamestnaní v rezorte školstva.

 

Kontakt
Sekretariát RCNA:   Zuzana Marušincová
tel.:   02 / 602 91 388
fax:   02 / 654 20 587
e-mail:   marusincova [at] fiit.stuba.sk