Prejsť na obsah
Cisco sieťová akadémia (CNA)


IP telefónia (IP Telephony)
rozsah: - 3 x 8 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška  
podmienky: - absolvované prvé štyri semestre CCNA v jednej zo sieťových akadémií CISCO alebo držiteľ platného certifikátu CCNA alebo úspešne absolvované predmety Počítačové siete 2 a WAN technológie
V kurze zameranom na IP telefóniu sa študenti oboznámia s problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole IP. Oboznámia sa s technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP (najmä protokol SCCP), porozumejú fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední a ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami v ISDN a klasickej telefónnej sieti. V neposlednom rade si študenti overia svoje znalosti na praktických konfiguráciách smerovačov a IP telefónov. Kurz je zameraný na prípravu na certifikačnú skúšku CCNA Voice – Implementing Cisco IOS Unified Communications.
Ďalšie inforácie a materiály ku kurzu IP Telephony