Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Organizačná štruktúra CVKS

Ing. Roman Stovíček, CSc. - poverený riadením CVKS
e-mail: veduci.cvks[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 226
miestnosť 2.26 / 2. NP

 

Sekcia výpočtovej techniky a podpory používateľov

Ing. Roman Stovíček, CSc. - vedúci sekcie
e-mail: roman.stovicek[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 226
miestnosť 2.26 / 2. NP

Peter Brath
e-mail: peter.brath[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 243
miestnosť 2.43 / 2. NP

Dominik Gozora
e-mail: dominik.gozora[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 244
miestnosť 2.44 / 2. NP

Peter Grell
e-mail: peter.grell[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 244
miestnosť 2.44 / 2. NP

Bc. Jakub Manina
e-mail: jakub.manina[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 244
miestnosť 2.44 / 2. NP

Pavol Krajkovič
e-mail: pavol.krajkovic[at]stuba.sk
miestnosť / 6. NP

Michal Pidanič
e-mail: michal.pidanic[at]stuba.sk
miestnosť / 6. NP

Tomáš Tánczos
e-mail: tomas.tanczos[at]stuba.sk
miestnosť / 6. NP

 

Sekcia systémovej a sieťovej infraštruktúry

Ing. Branislav Steinmüller - vedúci sekcie
e-mail: branislav.steinmuller[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 227
miestnosť 2.27 / 2. NP

Ing. Dušan Malina
e-mail: dusan.malina[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 241
miestnosť 2.41 / 2. NP

Adrián Ondov
e-mail: adrian.ondov[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 242
miestnosť 2.42 / 2. NP

Marek Oravec
e-mail: marek.oravec[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 242
miestnosť 2.42 / 2. NP

Samuel Sventek
e-mail: samuel.sventek[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 242
miestnosť 2.42 / 2. NP

 

Sekcia informačných systémov

RNDr. Marta Gnipová - vedúca sekcie
e-mail: marta.gnipova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 228
miestnosť 2.28 / 2. NP

Ing. Ivan Kollár
e-mail: ivan.kollar[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 240
miestnosť 2.40 / 2. NP