Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Upozorňujeme študentov, aby si pozreli harmonogram letného semestra a aktuálne termíny odovzdávania projektov a obhajob projektov.