Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
inžinierskeho štúdia v letnom semestri 2006/07 je už zverejnený...