Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznamujeme študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia FIIT v akad. r. 2006/07, že zápisné 600 Sk je potrebné zaplatiť na č. účtu: 7000085552/8180 a do kolonky správa pre prijímateľa uviesť svoje meno.