Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

P O Z V Á N K A

na

Deň otvorených dverí

Fakulty informatiky a informačných technológií

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Termín konania:     14. 12. 2007
Miesto konania: Aula STU na Mýtnej ulici v Bratislave
Čas: 10:00 - 14:00

 

Predbežný program:

 • Otvorenie
 • Informácie o FIIT STU, štúdiu, študijných programoch
 • Informácie o súťaži ProFIIT
 • Modelová ukážka prijímacieho konania
  • - Prihlásenie sa na štúdium - e-prihláška
   - Spracovanie prihlášky
   - Prijímacia skúška

 • Prezentácia a ukážky výskumnej práce a projektov - študenti a učitelia
 • Študenti o štúdiu
 • Modelová ukážka prijímacieho konania - pokračovanie
  • - Vyhodnotenie prijímacej skúšky

 • Diskusia