Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
štátnych skúšok inžinierskeho štúdia:
- Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo ,
- Počítačové a komunikačné systémy a siete .
Obhajujúci diplomanti si môžu prísť vyskúšať inštaláciu a predvedenie práce dňa 22. 1. 2010 (piatok) v čase 13:00 - 15:00 v jednotlivých miestnostiach, kde budú obhajovať svoje práce.