Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Denní študenti všetkých fakúlt STU si môžu podať do 18. mája 2007 prihlášku na súbežné doplňujúce pedagogické štúdium v akad. roku 2007/08, ktoré organizuje Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie MTF STU...