Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie ÚIPH MTF STU v Bratislave bude v akademickom roku 2009/10 realizovať súbežné doplňujúce pedagogické štúdium na základe vyhlášky 581/2007 Z. z. ako štvorsemestrálne štúdium kombinovanou metódou (prezenčno-dištančnou).

Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášku do 15. mája 2009.

Čo získate:
  • úplnú pedagogickú kvalifikáciu a tým oprávnenosť vyučovať odborné predmety na stredných školách,
  • poznatky z pedagogiky, psychológie, didaktiky odborných predmetov a ďalších vied, ktoré vám pomôžu aj na iných pracovných pozíciách ako v školstve (napr. lektor alebo školiteľ v bankovej sfére, vzdelávanie pracovníkov v podnikoch a pod.),
  • komunikačné zručnosti,
  • po absolvovaní DPŠ možnosť požiadať o pridelenie medzinárodne uznávaného titulu ING – PAED IGIP, ktorý vám umožní vyučovať odborné technické predmety na stredných školách v štátoch EU.

Výučba pre denných študentov SjF, SvF, FA, FCHPT, FEI, FIIT STU bude prebiehať v piatok popoludní v priestoroch STU v Bratislave.

Štúdium je spoplatnené.

Predbežný záujem je potrebné potvrdiť na e-mailovú adresu: zdenka.polakova[at]stuba.sk

Bližšie informácie poskytne:
Bc. Zdenka Poláková
ÚIPH KIPP MTF Paulínska 16, Trnava, tel. č.: 0918 646 027
KIPP SvF, Radlinského 11, Bratislava, 20. posch., č. m. 20, tel. č.: 0918 646 071