Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Záujemcovia o grant na študentskú stáž v podnikoch od 01/07/2008 do 30/09/2008 v rámci projektu Erasmus kontaktujte:

    Kancelária programov EÚ
    Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3
    doc. Marian Veselý, e-mail:  marian.vesely[at]stuba.sk
    RNDr. Andrea Stanová, e-mail:  andrea.stanova[at]stuba.sk
    tel.: 02 / 602 91 107
najneskôr do 24. júna 2008.

Dĺžka stáže je 3 mesiace: začiatok stáže 1. júla a koniec stáže je 30. septembra 2008.
Výška grantu je 2137 EUR.