Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Pozrite si vo webovom sídle fakulty priebeh obhajob DPII, nájdete tam aktualizované harmonogramy jednotlivých študijných programov.