Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Pozrite si časový harmonogram štátnych skúšok inžinierskeho štúdia:

Pozor!!!!
Obhajujúci diplomanti študijných programov IS, SI a PKSS si môžu prísť vyskúšať inštaláciu a predvedenie práce 11. 6. 2010 (piatok) v čase 11:00 - 12:30 v jednotlivých miestnostiach, kde budú obhajovať svoje práce, OKREM miestností D 124 a D 220, kde predvedenie prác bude v čase 16:30 - 18:00.