Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Pozrite si vo webovom sídle fakulty priebeh obhajob projektov, nájdete tam aktualizované harmonogramy štátnych skúšok jednotlivých študijných programov.