Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Upozorňujeme študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia akad. roka 2008/09, že Úvod do štúdia začína 16. septembra 2008 o 8:30 v miestnosti DE 300 - podrobný harmonogram .