Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Upozorňujeme študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia akad. roka 2007/08, že Úvod do štúdia začína 17. septembra 2007 o 8:30 v miestnosti DE 300 - podrobný harmonogram .