Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Ak ste si na vypracovanie príspevku na študentskú vedeckú konferenciu vybrali štýl LaTeX, je potrebné, aby ste si tento súbor stiahli znova, keďže predchádzjúci súbor nebol kompletný.