Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Jazykové centrum ICV STU v letnom semestri akad. r. 2010/11 ponúka jazykové kurzy , ktoré začínajú 28. februára 2011 na FCHPT STU v Bratislave. Zápis do kurzov je možný počas celého roka.