Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá, granty a inú finančnú podporu na štúdium v zahraničí, je určený mimoriadny Bulletin SAIA – ŠTIPENDIÁ 2008/09, ktorý vydala SAIA, n. o..

V bulletine nájdete informácie o štipendiách a finančnej podpore do vyše 40 krajín sú rozdelené do dvoch skupín:

  • na štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, na ktoré prijíma žiadosti SAIA,
  • pravidelne sa opakujúce štipendijné ponuky,
o ktoré sa môžu uchádzať občania SR.

Súčasťou bulletinu je aj prehľad agentúr, ktoré sprostredkovávajú jazykové, študijné a pracovné pobyty pre študentov.