Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Žiadame študentov 1. ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FIIT STU, ktorým bolo priznané prospechové štipendium, aby si v termíne od 10. do 19. apríla 2007 v úradných hodinách prevzali na študijnom oddelení fakulty písomné rozhodnutie dekana o priznaní štipendia a zároveň oznámili číslo bankového účtu, na ktorý im bude štipendium vyplatené.