Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Zverejnili sme zoznam študentov 1. ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FIIT, ktorým bolo priznané prospechové štipendium v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 453/2005 Z. z. z 28. 9. 2005 o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia a Smernice dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave č. 6/2005 k realizácii vyhlášky.