Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2008/09, aby si v termíne od 26. novembra do 4. decembra 2008 v úradných hodinách prevzali na študijnom oddelení fakulty písomné rozhodnutie dekana o priznaní štipendia a zároveň oznámili číslo bankového účtu (resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS), na ktorý im bude štipendium vyplatené.