Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

8. novembra 2011, veľká zasadačka R STU v Bratislave, Vazovova 5 - utorkové rozhovory s vedou,
ktorých hosťom bude prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSC. z Virologického ústavu SAV.

Pozvánka .