Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Pozrite si zoznamy oponentov diplomových prác študijných programov Počítačové a komunikačné systémy a siete a Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo .