Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznamujeme študentom, ktorým bolo priznané prospechové štipendium v zimnom semestri akad. roka 2005/06 a ktorým už bola prvá splátka vyplatená v zimnom semestri, že vyplatenie druhej splátky nie je zatiaľ možné realizovať, nakoľko z MŠ SR nebola ešte zaslaná zodpovedajúca výška dotácií na tieto prospechového štipendiá. Druhá splátka bude vyplatená okamžite po získaní dotácie.