Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Od 16. 1. 2007 je podateľňa zatvorená zo zdravotných dôvodov.
Zastupuje Organizačné oddelenie FIIT STU - Dekanát, miestnosť D 218, Silvia Kordošová.