Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Pozrite si stránky: obhajoby projektov a novinky šúdia, na ktorých sú zverejnené oznamy obhajovaných prác s uvedenými vedúcimi prác a oponentmi.