Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pri hodnotení prijímacieho konania pre akad. rok. 2007/08 sa budú brať do úvahy výsledky prijímacej skúšky (65 % z celkového hodnotenia), externej maturity z matematiky (úroveň A: 30 %, úroveň B: 20 %) a prospech na strednej škole (5 % z celkového hodnotenia).

Uvedené hodnotenie podlieha schváleniu akademickým senátom fakulty a môže byť upravené.