Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Prednáška prof. Ľ. Molnára z predmetu Metódy a prostriedky špecifikácie (pre študentov 3. ročn, bakal. štúdia v študijnom programe Informatika) sa bude konať 11. decembra 2006 v čase od 10:10 do 12:00 v miestnosti DE 150.