Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznam pre uchádzačov o inžinierske štúdium na FIIT STU v akad. r. 2007/08 - študentov bakalárskeho štúdia na FIIT STU v Bratislave:

Žiadame vás, aby ste si osobne prevzali list dekana fakulty o prijímacom konaní na inžinierske štúdium.

List si môžte prevziať na Študijnom oddelení FIIT STU od pani Z. Mihinovej (D 214) v úradných hodinách v termíne do 19. apríla 2007.

V prípade, že si list do uvedeného termínu neprevezmete, bude Vám zaslaný doporučene na Vašu adresu trvalého bydliska, ktorú ste uviedli v prihláške na inžinierske štúdium.