Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Oznamujeme študentom inžinierskeho štúdia, že v termíne od 4. do 15. decembra 2006 sú povinní si prevziať prihlasovacie heslo do nového akademického informačného systému na Študijnom oddelení FIIT STU, v úradných hodinách!
Zároveň oznamujeme študentom 2. roku bakalárskeho štúdia, že prihlasovacie heslo do nového akademického informačného systému si prevezmú dňa 15. decembra 2006 v miestnosti DE 300 o 14:00.