Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Prevádzka:      od 17. februára 2008 do 28. júna 2008

pondelok - štvrtok: 6:30 -   7:15      16:30 - 18:00
piatok: 6:30 -   7:15      15:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 13:00     

Ceny preukazov:

pre zamestnancov FIIT STU   240 Sk
pre rodinných príslušníkov:
- manžel, manželka, druh, družka a nezaopatrené deti od 10 rokov  
- nezaopatrené deti do 10 rokov  

280 Sk
100 Sk
pre študentov a doktorandov FIIT STU   200 Sk

Preukazy pre zamestnancov (aj pre ich rodinných príšlušníkov) a doktorandov FIIT STU platné od 17. 2. 2008 sa budú vybavovať na sekretariáte dekana FIIT STU (Ľudmila Lampertová) po uhradení príslušného poplatku v Pokladnici FIIT STU (Erika Sabová) v termíne od 11. do 20. februára 2008. Po tomto termíne si každý záujemca bude musieť uhradiť príslušný poplatok individuálne v Pokladnici FEI STU.

Preukazy pre študentov FIIT STU sa budú vybavovať na Pedagogickom oddelení FEI STU (Anna Koláriková).

Upozorňujeme, že v prípade použitia preukazu z predchádzajúceho roka, má vrátnik pri plavárni povinnosť preukaz odobrať.